Парк Плэйс оффис, 4 давхар, 403 тоот, Чингисийн өргөн чөлөө-24

(+976) 7012-1530

Golomt Capital

Хувьцааны санхүүжилт:

Эрдэнэ Ресурс Девелопмент Корпорейшн

2.5 тэрбум төгрөг

2018 он
2018 он

Мандал Даатгал

7.5 тэрбум төгрөг
2018 он

Мандал Даатгал

8.6 тэрбум төгрөг
2019 он

Түмэн Шувуут

10.0 тэрбум төгрөг
2019 он

Эрдэнэ Ресурс Девелопмент Корпорейшн

Эрдэнэ Ресурс Девелопмент Корпорейшн

2.5 тэрбум төгрөг
2018 он

Мандал Даатгал

Мандал Даатгал

7.5 тэрбум төгрөг
2018 он

Мандал Даатгал

Мандал Даатгал

8.6 тэрбум төгрөг
2019 он

Түмэн Шувуут

Түмэн Шувуут

10.0 тэрбум төгрөг
2019 он

Сэнтрал Экпресс

Сэнтрал Экпресс

28.7 тэрбум төгрөг
2021 он

Нийт IPO дүн

57.3 тэрбум₮

Захиалгын дүн:

74.8 тэрбум₮

Давж биелсэн захиалга:

30.6%

I АНГИЛАЛ

 • 10 тэрбум төгрөгөөс доошгүй зах зээлийн үнэлгээтэй
 • Сүүлийн жилд 5 тэрбум төгрөгөөс доошгүй хэмжээний борлуулалтын орлоготой эсхүл 1 тэрбум төгрөгөөс доошгүй хэмжээний цэвэр ашигтай
 • Нийт хувьцааны 25-аас доошгүй хувийг олон нийтэд санал болгосон байх, эсхүл тухайн компанийн хувьцааны хагас жилээрх арилжигдсан үнийн дүн нь биржээр арилжаалагдсан хувьцааны нийт арилжааны үнийн дүнгийн 5-аас доошгүй хувь байх

II АНГИЛАЛ

 • 1 тэрбум төгрөгөөс доошгүй зах зээлийн үнэлгээтэй
 • 100 сая төгрөгөөс доошгүй хэмжээний ашигтай, нийт хувьцааны 25-аас доошгүй хувийг олон нийтэд санал болгосон байх

III АНГИЛАЛ

 • Хувьцаагаа мэргэжлийн хөрөнгө оруулагч нарын хүрээнд эсвэл тухайн хүрээнд санал болгосон болохыг ойлгож шийдвэрээ гаргасан тухай үйлчлүүлж буй брокерийн үйл ажиллагаа эрхлэх байгууллагад бичгээр мэдэгдсэн энгийн хөрөнгө оруулагч нарт санал болгон арилжаалдаг, шинэлэг санаа бүхий, эрсдэл өндөртэй, бизнесийн мөчлөгийн өсөлтийн үе шатанд буй жижиг, дунд хэлбэрийн компани, эсхүл хайгуулын, ашиглалтын лиценз бүхий уул уурхайн компаниуд

АУДИТИЙН ДҮГНЭЛТ

Сүүлийн 3-н жил /МХБ-н хувьцааны бүртгэлийн шалгуураас хамаарна/ болон 6 сараас ихгүй хугацааны санхүүгийн тайлан

ХУУЛИЙН ДҮГНЭЛТ

Хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн 5 болон түүнээс дээш хэмжээтэй гэрээ хэлцлүүд, их хэмжээний болон сонирхлын зөрчилтэй хэлцлүүд

ҮНЭЛГЭЭНИЙ ДҮГНЭЛТ

Хөрөнгийн үнэлгээ, шаардлагатай тохиолдолд бизнесийн үнэлгээ

 • Хоёрдогч зах зээл дээрх хувьцааны үнэ тогтворжуулах хөтөлбөр (Post-IPO pricing)
 • Ажилтнуудад хувьцаа эзэмшүүлэх хөтөлбөр (ESOP)
 • Хөрөнгө оруулалтын зарцуулалтын талаарх мэдээллийг тогтмол хүргэх
 • Төслийн хэрэгжилтийн талаарх мэдээллийг танилцуулах
 • Үйл ажиллагааны улирлын тайлангийн мэдээллийг хүргэх
 • Хувьцааны хөндлөнгийн шинжилгээг тогтмол хүргэх
Байгууллагын нэр Үйлчилгээний төлбөр
1 Санхүүгийн Зохицуулах Хороо Үнэт цаас бүртгэлийн хөлс: 500 мян.₮
2 Монголын Хөрөнгийн Бирж Үнэт цаас бүртгэлийн хөлс: 2.0 сая.₮
Өмчийн хэрэгслийн шимтгэл: Татан төвлөрүүлэх дүнгийн 0.1%
3 Үнэт Цаасны Төвлөрсөн Хадгаламжийн Төв Үнэт цаас хадгаламжийн хөлс: 400 мян.₮
Нэр зааж эзэмшүүлэх төлбөр: Компанийн дүрэмд заасан нэгж хувьцааны нэрлэсэн үнийн 0.1%
4 Андеррайтер Андеррайтерийн үйлчилгээний төлбөр
5 Хуулийн фирм Хуулийн үйлчилгээний төлбөр
6 Хөрөнгийн үнэлгээний компани Үнэлгээний үйлчилгээний төлбөр
7 Аудитын компани Аудитын үйлчилгээний төлбөр
8 Арилжааны шимтгэл Татан төвлөрүүлэх дүнгээс хамаарч 0.56-2%

Та хөрөнгө оруулалт татахад бэлэн үү?

94904321
95852121