Парк Плэйс оффис, 4 давхар, 403 тоот, Чингисийн өргөн чөлөө-24

(+976) 7012-1530

Golomt Capital

Голомт Капитал ҮЦК ХХК нь дотоодын компаниудад стратегийн томоохон бодлого, шийдвэр, хэлцэл, M&A буюу компани хоорондын нэгдэлтэй холбоотой хөрөнгө оруулалтын бүх төрлийн зөвлөх үйлчилгээг өөрсдийн мэдлэг, туршлага дээр үндэслэн үзүүлж байна.

Үйлчилгээ: 

- Компанид хаалттай болон нээлттэй хүрээнд санхүүжилт татах зөвлөх үйлчилгээ

- Компанийн үнэлгээ тогтоох үйлчилгээ

 - Бизнес төлөвлөгөө бичих үйлчилгээ

- Хувь хүний хөрөнгийн удирдлагын үйлчилгээ

- Хувьцааны зөвлөх үйлчилгээ

- Хуулийн зөвлөх үйлчилгээ

- Маркетингийн зөвлөх үйлчилгээ

- Санхүү бүртгэл, нягтлан бодох бүртгэлийн зөвлөх үйлчилгээ тус тус багтаж байна.

Хувийн санхүүжилт

Бид хувийн санхүүжилт сонирхсон харилцагчдад хөрөнгө татан төвлөрүүлэх, хоёрдогч зах зээл болон хараат бус зөвлөх үйлчилгээ зэрэг үйлчилгээнүүдийг санал болгож байна.