Link

Суурь шинжилгээ

12-р сар. 14, 2018, 11:29 p.m.

Голомт Капитал ҮЦК ХХК нь 2012 оны 05-р сарын 24-ны Монгол улсын шилдэг банкнуудын томоохон төсөөлөл болох Голомт банкны 100%-ийн