Link

НИЙТ 10,008,289,842 ТӨГРӨГИЙН ГҮЙЛГЭЭ ХИЙГДЛЭЭ

9-р сар. 22, 2015, 3:40 p.m.


2015 оны 9 дүгээр сарын 22-ний өдрийн үнэт цаасны арилжаагаар “II” болон "III" ангилалд бүртгэлтэй 22 хувьцаат компанийн нийт 4,352 ширхэг хувьцаа, Засгийн газрын үнэт цаасны анхдагч зах зээлийн арилжаагаар 12 долоо хоногийн хугацаатай, 13.776%-ийн хүүтэй, 100,000 ширхэг ЗГҮЦ 10.0 тэрбум төгрөгөөр арилжигдаж нийт 10,008,289,842.00 төгрөгийн гүйлгээ хийгдлээ.

Энэ өдөр MSE ALL индекс 970.63 нэгж болж 0.21%-иар буурсан бол зах зээлийн үнэлгээ 1,323,600,131,242.00 төгрөг боллоо.

Эх сурвалж: