Link

Мэдээ мэдээлэл

Бид танд дэлхий дахинд болоод монголын санхүүгийн зах зээлд өрнөж буй онцлох үйл явдлын мэдээллийг баталгаатай эх сурвалжаас нь цаг алдалгүй хүргэх болно.

НИЙТ 10,008,289,842 ТӨГРӨГИЙН ГҮЙЛГЭЭ ХИЙГДЛЭЭ

9-р сар. 22, 2015, 3:40 p.m.

2015 оны 9 дүгээр сарын 22-ний өдрийн үнэт цаасны арилжаагаар “II” болон "III" ангилалд бүртгэлтэй 22 хувьцаат компанийн нийт 4,352 ширхэг хувьцаа, Засгийн газрын үнэт цаасны анхдагч зах зээлийн арилжаагаар 12 долоо хоногийн хугацаатай, 13.776%-ийн хүүтэй, 100,000 ширхэг ЗГҮЦ 10.0 тэрбум төгрөгөөр арилжигдаж нийт 10,008,289,842.00 төгрөгийн гүйлгээ хийгдлээ. Энэ өдөр MSE ALL индекс 970.63 нэгж болж 0.21%-иар буурсан бол зах зээлийн үнэлгээ 1,323,600,131,242.00 төгрөг боллоо. Эх сурвалж: 
НИЙТ 10,008,289,842 ТӨГРӨГИЙН ГҮЙЛГЭЭ ХИЙГДЛЭЭ

9-р сар. 22, 2015, 3:40 p.m.

2015 оны 9 дүгээр сарын 22-ний өдрийн үнэт цаасны арилжаагаар “II” болон "III" ангилалд бүртгэлтэй 22 хувьцаат компанийн нийт 4,352 ширхэг хувьцаа, Засгийн газрын үнэт цаасны анхдагч зах зээлийн арилжаагаар 12 долоо хоногийн хугацаатай, 13.776%-ийн хүүтэй, 100,000 ширхэг ЗГҮЦ 10.0 тэрбум төгрөгөөр арилжигдаж нийт 10,008,289,842.00 төгрөгийн гүйлгээ хийгдлээ. Энэ өдөр MSE ALL индекс 970.63 нэгж болж 0.21%-иар буурсан бол зах зээлийн үнэлгээ 1,323,600,131,242.00 төгрөг боллоо. Эх сурвалж: