Link

Макро эдийн засгийн шинжилгээ

12-р сар. 15, 2018, 12:32 p.m.

Голомт Капитал ҮЦК ХХК нь 2012 оны 05-р сарын 24-ны Монгол улсын шилдэг банкнуудын томоохон төсөөлөл болох Голомт банкны 100%-ийн