Link

ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ҮНЭТ ЦААСНЫ ЗАР /1 ЖИЛ, 3 ЖИЛ/

10-р сар. 26, 2015, 4 p.m.


1. Үнэт цаас гаргагчийн нэр:Монгол Улсын Сангийн яам

2. Үнэт цаас гаргах зорилго: Төрийн сангийн мөнгөн хөрөнгийн удирдлага

3. Үнэт цаасны санал болгох хүрээ:Олон нийтэд санал болгох

4. Үнэт цаасны төрөл: Засгийн газрын энгийн үнэт цаас

5. Нэрлэсэн үнэ: 100,000 төгрөг

6. Хямдруулсан үнэ: 86,988.00 төгрөг

7. Нийт гаргах тоо:100,000 ширхэг

8. Богино хугацаат үнэт цаасны үзүүлэлт:

ЗГҮЦ-ны төрөл

Арилжааны симбол

Тоо хэмжээ /ширхэг/

Үнийн дүн /тэрбум төгрөг/

Хугацаа /7 хоног/

Хүү төлөгдөх хэлбэр *

Хүүгийн хэмжээ (хувь)

Захиалга эхлэх өдөр

Арилжаа хаах өдөр

ЗГХБ-Б-52-334

TMPG-BL-18/10/16-A0066-0

100,000

10.0

52

Хямдралтай

15.000%

2015.10.21

2015.10.27

*-Засгийн газрын үнэт цаасны купоныг 364 хоногт үндэслэн тооцно.

9. Хүүгийн хувь хэмжээ: Долоо хоног бүр арилжигдах Засгийн газрын жижиглэнгийн үнэт цаасны хүүгийн хувь хэмжээг зах зээлийн жишиг хүүг үндэслэн Сангийн яам тогтооно.

10. Захиалга авах хугацаа: Монголын хөрөнгийн бирж нь тус арилжааны саналыг хуанлийн 6 хоногийн турш авах бөгөөд 6 дах хоногийн 11 цагт арилжааг хаана.

11. Захиалга хүлээн авах цаг: Лхагва гарагт - 14:00- 16:00 цагт

Пүрэв - Дараа долоо хоногийн даваа гарагт - 10:00-16:00 цагт

Мягмар гарагт - 10:00-11:00 цагт

12. Арилжаа хийгдэх: Монголын хөрөнгийн биржийн арилжааны системд нийт захиалгыг хүлээн авсны дараа нийт ирсэн саналыг Сангийн яаманд цахим хэлбэрээр хүргүүлэх бөгөөд Сангийн яамнаас баталгаажуулсны үндсэн дээр хуваарилалтыг хийнэ.

ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ҮНЭТ ЦААСНЫ ТОВЧ МЭДЭЭЛЭЛ /3 ЖИЛ/

1. Үнэт цаас гаргагчийн нэр:Монгол Улсын Сангийн яам

2. Үнэт цаас гаргах зорилго: Төрийн сангийн мөнгөн хөрөнгийн удирдлага

3. Үнэт цаасны санал болгох хүрээ:Олон нийтэд санал болгох

4. Үнэт цаасны төрөл: Засгийн газрын энгийн үнэт цаас

5. Нэрлэсэн үнэ: 100,000 төгрөг

6. Хямдруулсан үнэ:

7. Нийт гаргах тоо:100,000 ширхэг

8. Урт хугацаат үнэт цаасны үзүүлэлт:

ЗГҮЦ-ны төрөл

Тоо хэмжээ /ширхэг/

Үнийн дүн /тэрбум төгрөг/

Хугацаа /жил/

Хүү төлөгдөх хэлбэр *

Хүүгийн хэмжээ (хувь)

Захиалга эхлэх өдөр

Арилжаа хаах өдөр

ЗГЭБ-У-156-335

100,000

10.0

3

Хагас жил бүр

15.800%

2015.10.21

2015.10.27

*-Засгийн газрын үнэт цаасны купоныг 364 хоногт үндэслэн тооцно.

9. Урт хугацаат ЗГҮЦ-ны купоны төлбөр нь 2016.02.15, 2016.08.15, 2017.02.15, 2017.08.15, 2018.02.15, 2018.08.15, 2018.10.27-ны өдрүүдэд хийгдэх болно.

10. Хүүгийн хувь хэмжээ: Долоо хоног бүр арилжигдах Засгийн газрын жижиглэнгийн үнэт цаасны хүүгийн хувь хэмжээг зах зээлийн жишиг хүүг үндэслэн Сангийн яам тогтооно.

11. Захиалга авах хугацаа: Монголын хөрөнгийн бирж нь тус арилжааны саналыг хуанлийн 6 хоногийн турш авах бөгөөд 6 дах хоногийн 11 цагт арилжааг хаана.

12. Захиалга хүлээн авах цаг: Лхагва гарагт - 14:00- 16:00 цагт

Пүрэв - Дараа долоо хоногийн даваа гарагт - 10:00-16:00 цагт

Мягмар гарагт - 10:00-11:00 цагт

13. Арилжаа хийгдэх: Монголын хөрөнгийн биржийн арилжааны системд нийт захиалгыг хүлээн авсны дараа нийт ирсэн саналыг Сангийн яаманд цахим хэлбэрээр хүргүүлэх бөгөөд Сангийн яамнаас баталгаажуулсны үндсэн дээр хуваарилалтыг хийнэ.

14. Долоо хоног бүр арилжигдах Засгийн газрын жижиглэнгийн үнэт цаасны тоо ширхэг нь өмнөх долоо хоногийн арилжигдаагүй үлдсэн хэмжээгээр тооцогдоно.

Эх сурвалж: MSE