Link

ЗАСГИЙН ГАЗРЫН БОНДЫН МЭДЭЭ

10-р сар. 28, 2015, 4:05 p.m.


1. Үнэт цаас гаргагчийн нэр:Монгол Улсын Сангийн яам

2. Үнэт цаас гаргах зорилго: Төрийн сангийн мөнгөн хөрөнгийн удирдлага

3. Үнэт цаасны санал болгох хүрээ:Олон нийтэд санал болгох

4. Үнэт цаасны төрөл: Засгийн газрын энгийн үнэт цаас

5. Нэрлэсэн үнэ: 100,000 төгрөг

6. Хямдруулсан үнэ:96,907.00 төгрөг

7. Нийт гаргах тоо:100,000 ширхэг

8. Богино хугацаат үнэт цаасны үзүүлэлт:

ЗГҮЦ-ны төрөл

Арилжааны симбол

Тоо хэмжээ /ширхэг/

Үнийн дүн /тэрбум төгрөг/

Хугацаа /7 хоног/

Хүү төлөгдөх хэлбэр *

Хүүгийн хэмжээ (хувь)

Захиалга эхлэх өдөр

Арилжаа хаах өдөр

ЗГХБ-Б-12-1158

-

100,000

10.0

12

Хямдралтай

13.871%

2015.10.28

2015.11.03

*-Засгийн газрын үнэт цаасны купоныг 364 хоногт үндэслэн тооцно.

9. Хүүгийн хувь хэмжээ: Долоо хоног бүр арилжигдах Засгийн газрын жижиглэнгийн үнэт цаасны хүүгийн хувь хэмжээг зах зээлийн жишиг хүүг үндэслэн Сангийн яам тогтооно.

10. Захиалга авах хугацаа: Монголын хөрөнгийн бирж нь тус арилжааны саналыг хуанлийн 6 хоногийн турш авах бөгөөд 6 дах хоногийн 11 цагт арилжааг хаана.

11. Захиалга хүлээн авах цаг: Лхагва гарагт - 14:00- 16:00 цагт

Пүрэв - Дараа долоо хоногийн даваа гарагт - 10:00-16:00 цагт

Мягмар гарагт - 10:00-11:00 цагт

12. Арилжаа хийгдэх: Монголын хөрөнгийн биржийн арилжааны системд нийт захиалгыг хүлээн авсны дараа нийт ирсэн саналыг Сангийн яаманд цахим хэлбэрээр хүргүүлэх бөгөөд Сангийн яамнаас баталгаажуулсны үндсэн дээр хуваарилалтыг хийнэ.